شرکت فرآورده هی نسوز آذرشهاب تبریز به منظور تامین بخشی از نیازهای صنایع کشور به فرآورده های نسوز در رابطه با خود کفایی این صنعت و همچنین با توجه به نیاز روز افزون صنایع داخلی در جهت جلوگیری

از خروج ارز از سال ۱۳۷۴ تاسیس گردیده و با استعانت از خداوند متعال و همدلی و همیاری پرسنل فعال و متخصصین این شرکت و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه قادر به تولید انواع فرآورده های نسوز با

کیفیت برتر و قابل رقابت با تولیدات خارجی گردیده است.