کادر مجرب

کیفیت بالا

قیمت مناسب

آذرشهاب...

سریع وقدرتمند همانند شهاب در تولیدات فرآورده های نسوز…

تلاش وافر در نوآوری خلاقیت وتحول در حیطه مسئولیت جهت ارتقای شرکت

تعهد در انجام وظایف و مسئولیت پذیری لازم با قبول شرایط و ضوابط شرکت در فرآیند خدمت

رعایت کامل نظم و مقررات و در نظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی و اجتناب از آلاینده سازها

پایبندی به باورهای اسلامی آموزه های دینی ارزشهای ملی و رعایت اصول اخلاقی