• خدمات فنی و مهندسی در محاسبه، مشاوره، طراحی و ساخت انواع کوره های صنعتی

صنایع فولاد

محصولات آذرشهاب در صنایع فولاد
تولید کلیه فراورده های نسوز، اجرا و ساخت انواع کوره های صنایع آهن و فولاد

صنایع شیشه

محصولات آذرشهاب تبریز در صنایع شیشه
تامین کلیه فراورده های نسوز مورد نیاز سایر صنایع

خدمات فنی مهندسی

1
خدمات فنی و مهندسی در محاسبه، مشاوره، طراحی و ساخت انواع کوره های صنعتی